آرشیو ها

گپ

مکالمه خنده دار

پیشخدمت:

سلام ، چه چیزی را دوست دارید بنوشید؟

من:

قهوه شیری

پیشخدمت:

چگونه آن را دوست دارید؟

من:

با شیر